D U Y U R U 

TUZLUCA MİKAİL KÖYÜ YAŞATMA VE DAYANIŞMA PLATFORMU’NDAN

1 – Yurt içinde ve yurt dışındaki köylülerimizden, arkadaşlarımızdan ve dostlarımızdan aldığımız destek ve güç ile 09.12.2012 tarihinde İstanbul’da 26 arkadaşımızın katılımı ile bir toplantı düzenledik.

2 – Toplantıya katılanların tümü, birlikteliğimizin güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin gerekliliği üzerinde fikir beyan ederek, bu birlikteliği somut bir şekilde hayata geçirme yönünde adımlar atılması gerektiği sonucuna varmışlardır. Atılacak somut adım üzerinde yapılan yoğun tartışmalar ve fikir alış verişleri sonucunda, tüm katılımcılar Tuzluca Mikail Köyü Yaşatma ve Dayanışma Platformu” adıyla, bütün Köylülerimizin kendisini içinde ifade edebileceği bir platform oluşturulması konusunda, karar vermişlerdir.

3 – Yine somut bir birlikteliğin göstergesi olan bu platformun, kendisini ifade edebileceği araçlara ihtiyaç duyacağı noktasındaki ortak kanı sonucunda, teknik ve hukuki açıdan hiç bir engel olmaması da dikkate alınarak, www.tuzluca-mikail.org sitesinin tekrar faal hale getirilerek, bu platformun emrine verilmesine kararlaştırılmıştır.

Sitenin daha önceki yayın hayatında kurtarılabilen içeriğinin aynen muhafazası ile yeniden yayın hayatına geçirilmesi için teknik alt yapı çalışmasını yapacak kişiler belirlenerek, görevlendirilmiştir. Nihayet, teknik ekibin yapacağı çalışmalar neticesinde, sitenin bütün alt yapısı ile yayın hayatına yeniden başlamaya hazır olduğu bildirildiğinde, Platformun kuruluşunun bu siteden tüm Köylülerimize ve Kamuoyuna ilan edilmesine karar verilmiştir.

4 – Kuruluşunda bütün Tuzluca ve Mikail Köylüleri’nin birlikteliğini hedefleyen Platformumuzun, bu birlikteliğin sağlanması amacıyla, Köylülerimizin yoğunlukla yaşadıkları bölgelerde oluşturulacak, bu Platformun Bileşenleri Niteliğindeki Bölge Temsilcilikleri aracılığı ile ayrı ayrı bölgeler bazında örgütlenen bir yapı olması öngörülmüştür. Bu amaçla, Köylülerimizin yoğunlukla yaşadıkları bölgeler belirlendikten sonra;

Platformumuzun,

- Tuzluca – Mikail Bölge Temsilciliği (Bingöl ile Doğu ve Güney Doğu İllerinde yaşayanlar dahil),

- Akdeniz Bölge Temsilciliği (Akdeniz Bölgesi’nde yaşayanlar),

- Marmara Bölge Temsilciliği,

- İzmir Bölge Temsilciliği (Tüm Ege Bölgesi’nde yaşayanlar),

- Almanya Bölge Temsilciliği (Tüm Yurt dışında yaşayanlar),

Yukarıda sınırları belirlenen bölgeler dışında yaşayıp da kendisini bu platformun içinde gören tüm diğer köylülerimizin de, bu sayılan bölgelerden herhangi/sadece birine dahil olarak, faaliyetini yürütebileceği kabul edilmiştir.

5 – Platform’un bileşenlerinden yalnızca biri olarak kabul ettiğimiz Marmara Bölge Temsilciliği olarak, bu bileşen adına görev yapacak “geçici” nitelikteki birer komite ve koordinasyon kurulu seçilmiştir.

a) Bu seçilen organların “geçici” niteliği, Platform’un tam olarak kurulması, şekillenmesi ve kendisini bu platformun birer üyesi olarak gören Bölgemizde yaşayan tüm köylülerimizin katılımı ile gerçekleştirilecek geniş tabanlı bir toplantıda, yeni organların seçilmesi ve görece başlamaları anına kadar devam edecektir.

b) Komitenin seçimi, bölgede yaşayan tüm köylülerimiz ile iritibata geçilerek Platform’un tabana yayılmasını, demokratik katılımı, geniş temsili sağlamak ve aynı zamanda görev ve sorumlulukları farklılaştırmak – kolaylaştırmak amacıyla geniş tutulmuştur. Köylülerimizin yoğunlukla yaşadıkları her ilçeden bir ya da yoğunluğa göre bir kaç temsilci (komite üyesi) seçilmesine özen gösterilmiştir. Komiteye, Platform’un Marmara Bölge Temsilciliği’ni duyurma, geliştirme, yaşatma ve yönetme görevleri verilmiştir.

c) Yine Marmara Bölge Temsilciliği ile diğer bölge temsilcilikleri arasındaki irtibatı sağlamak, diğer bölge temsilciliklerinin Koordinasyon Kurulları ile birlikte, Marmara Bölge Temsilciliği adına hareketle, Platform’un yayın organı olan internet sitesini yayına hazırlamak, yayını sürdürmek görevlerini yapmak üzere de, dört kişiden oluşan geçici nitelikteki bir Koordinasyon Kurulu seçilmiştir.

6 – Platformumuzun diğer bileşenleri olarak gördüğümüz Bölge Temsilcilikleri’nin de bir an evvel gerekli çalışmaları yaparak, kuruluşlarını Platform’un yayın organı olan internet sitesi aracılığı ile duyurmalarını ve kendilerini Platformda temsil edecek Komite ve Koordinasyon Kurullarını belirlemelerini beklemekteyiz.

7 – Kuruluş amacı Köylülerimiz arasındaki birlikteliği sağlamak ve geliştirmek olan Platformumuzun, ilke ve amaçlarını, misyonunu ve faaliyet konularını birlikte belirlemek ve bunları yazılı hale getirerek tüm Köylülerimize ve Kamuoyuna duyurmak üzere, tüm Köylülerimizden ve dostlarımızdan görüş ve önerilerini bekliyoruz.  Bu konularda katkı sunmak isteyenler görüş ve önerilerini Platformun sitesi olan www.tuzluca-mikail.org ‘a gönderebilirler.

Saygılarımızla. 13.12.2012
Tuzluca Mikail Köyü Yaşatma ve Dayanışma Platformu

PLATFORMA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

    İSTİFA BİLDİRİMİDİR   

Tuzluca Mikail Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri  ve yakından ilgilenenleri olarak 09.12.2012 tarihinde İstanbul da 26 kişinin katılımı ile yaptığımız toplantı sonucu aldığımız kararı bu vasıta ile adı geçen Derneğe, tüm Köylülerimize ve Kamuoyuna aktarıyoruz. Toplantıya katılmayıp da, aldığımız kararları destekleyen ve bu metnin altına imza koyacağını bizlere ifade eden Dernek üyesi olan bir çok Köylümüzün ismine de, toplantıya katılan diğer köylülerimiz ile birlikte yer verilmiştir. Dolayısıyla bu bildirim aşağıda isimleri yer alan tüm Köylülerimizin ortak iradesi ve kararıdır.

 

Derneğin üyeleri ve Dernekle yakından ilgilenen bizler, Tuzluca Mikail Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile olan ilişkilerimizi bu yazının yayınlandığı tarihten itibaren kesiyor ve koparıyoruz. Bu yazının yayınlanması ile adı geçen dernekle hiçbir resmi ya da gayrı resmi bir bağımızın kalmadığını, ilgili Derneğe, tüm Köylülerimize ve Kamuoyuna duyuruyoruz.

Bu karara ulaşmak elbette ki bizler için hiç de kolay olmadı. Bizleri bu noktaya getiren belli başlı sebepleri sıralayacak olursak;

- 15 Nisan 2012 tarihinden önceki dönemde seçilen beş kişilik Yönetim Kurulu üyesinden yalnızca biri olduğu gerçeğini unutarak, kendisini Derneğin tek karar verici organı olarak gören Sayın Mahir YİĞİT’in bu dönemde kendisi ile birlikte seçilen diğer Yönetim Kurulu üyelerinin bilgisi ve rızası dışında, onlardan hiçbir görüş ve öneri almaksızın tek başına aldığı kararlar ile Derneği temsile kalkışması (Derneğin yayın organı olan ve yıllardır bin bir emekle ayakta tutulmaya çalışılan www.tuzluca-mikail.org isimli internet sitesini önce sansürlemeye kalkışması, bunda başarılı olamayınca baskı ve yıldırma ile kapattırması, diğer yöneticilerin bilgisi ve rızası dışında kapattırdığı site yerine aynı sansürcü anlayışı devam ettiren “www.tuzlucakoyu.org.tr” isimli yeni bir site kurması, köyde yaşanan sorunlarda uzlaşıyı sağlayacağı yerde, Dernek başkanı sıfatı ile doğrudan bir tarafın yanında yer alarak Derneği tartışmaların ve sorunların tarafı haline getirmesi, eleştiriler karşısında hiçbir özeleştiri yapma gereği duymayarak, eleştirenleri susturmaya kalkışması vb.),

- Ardından 15 Nisan 2012 Günü yapılmasına karar verilen Dernek Olağan Genel Kurulu’nda yaşanan saldırılar ve olaylar ile sonrasında oluşturulan sözde Yönetimin bu olaylar karşısındaki kayıtsızlığı, adeta saldırganları destekler şekilde onları Dernekte barındırmaya devam etmeleri,

- Genel Kurulu saldırılar nedeniyle daha vahim olayların yaşanmaması için terk etmek zorunda kalan üyelerin genel kuruldan hemen sonra (aynı gün içinde), “toplantı güvenliğinin sağlanmaması dolayısıyla fiili ve sözlü saldırılar altında terk etmek zorunda kaldıkları halde yapılan toplantının meşru ve hukuki olmadığı, bu gayrimeşru ve hukuk dışı toplantıda alınan kararların da bağlayıcı olamayacağı, toplantı sonucunda oluşturulan yeni yönetimin Derneği ve kendilerini temsil edemeyeceğine” ilişkin eleştiri, uyarı ve öngörülerinin hiçbir şekilde dikkate alınmaması,

- 28 Nisan 2012 günü İstanbul Kartal’da yaptığımız geniş katılımlı toplantı sonucunda alınan aynı doğrultudaki karar ile “15.04.2012 tarihli olağan genel kurulda seçilen sözde Yönetimin meşru olmadığı, temsil kabiliyetinin bulunmadığı ve derhal istifa etmesi gerektiği, sözde Yönetimin 15 gün içinde istifa etmemesi halinde ise kararın altında isim ve imzaları bulunan Dernek üyelerinin bu imzalarının Dernekten istifa olarak kabul edilerek, gereğinin yapılması” istendiği halde, bu konuda resmi hiçbir işlem ve açıklamanın yapılmaması,

- Bu şekilde işin zamana yayılarak sorunların üstünün örtülmeye çalışılması, bütün iyiniyetli çabalarımıza ve girişimlerimize rağmen mevcut sorunların konuşularak çözülmesine yönelik hiçbir iyiniyetli çaba gösterilmemesi,

- Bu süreçte derneğin ve üyelerin tamamıyla işlevsiz ve faaliyetsiz bırakılması,

- Nihayet mevcut Dernek Başkanının, İzmit dışında yaşayan Dernek üyelerinin imzalayarak, Derneğe verilmek üzere İzmit’te yaşayan köylülerimiz aracılığı ile göndermiş oldukları istifa dilekçeleri, “aidat borcunu ödemeden istifayı kabul etmem, dilekçe şahsen verilmediği için kabul etmem, toplu istifa dilekçelerini kabul etmem” diyerek keyfi ve hukuk dışı gerekçelerle geri çevirmesi, yine 01.12.2012 günü her üyenin hazırlayıp gönderdikleri imzalı istifa dilekçelerini vermek üzere İzmit’e giden üyelere verdiği randevuya, istifa dilekçelerinin verilmesi amacıyla gelindiğinin anlaşılması üzerine, gelinmemesi, kendilerine telefonda dilekçeleri posta ile ayrı ayrı gönderilmesinin istenmesi,

Bütün bu yaşanan olaylar, olaylar karşısında sergilenen davranışlar ve alınan tutumlar bizleri bu kararı vermenin eşiğine getirmiş bulunmaktadır.

Bilindiği üzere genel olarak dernekler, demokrasinin gelişmesine katkıda bulunan, devletten bağımsız hareket edebilen, temsil ettiği toplumun ve bireylerin ortak amaç, hedef ve vizyonlarını  temel  alan, bu topluluğun bir bütün olarak çıkarlarını korumak, hedeflerine ulaştırmak, vizyonlarını gerçekleştirmek   için imkân ve olanaklar yaratmak  suretiyle asgari müşterekler etrafında bir araya gelen, bir tüzüğe dayalı  sivil toplum örgütleridir.

Sivil toplum kurulusu olan dernekler, üyeleri tarafında periyodik seçilmiş bir yönetimler tarafından demokrasi usullerine uygun, kişiler değil, oluşturduğu ve ifşa ettiği kurumlar tarafından asgari müşterekler göz ardı edilmeksizin  yönetilir ve yönlendirilir. Temsil ettiği toplumun tarafı olan bu kurumlar, birliği ve beraberliği korumak adına bünyesine karşı  ayni mesafeyi  korur  ve  tarafsızdır. Yönetim ve üyeleri olarak derneği oluşturan tüm kişi ve unsurlar, örgüte karşı sorumluluklarını ve görevlerini tüzük esaslarına bağlı kalarak ifa etmek durumundalar.

Genel olarak bir dernekte olması gereken esaslar ile mevcut dernekteki durumu karşılaştırdığımızda ise,

Mevcut derneğin demokrasinin gelişmesine katkısı olmayan, tam tersine bunu törpüleyen, üyelerinin düşüncelerini beyan etmeleri için  ortam ve imkan sağlamaktan aciz olan, var olan imkan ve olanakları (örneğin yıllardır yayın hayatında olan eski internet sitesi) da, kendi yönetimlerine karşı yapılan eleştirilerin önüne geçebilmek adına gözünü kırpmadan ortadan kaldıran ve yok eden,  üyelerin büyük bir kesiminin kongreyi  terk etmeleri  için önceden tertiplenmiş komplo ve kışkırtmalara göz yuman, temsil ettiği toplumun ortaklıkları yerine kişilerin çıkarlarını esas alan ve dayatan, vizyonsuz ve hedefsiz kalan, asgari müşterekleri dikkate almayan, tüzüğe dayanmayan bir tavır ve pratik içinde olduğu açıkça ortaya çıkmış bulunmaktadır. Böylece mevcut yapı Dernek olmaktan çıkarılmış, kişi ve aile güdümlü bir teşkilat durumuna getirilmiştir.

Bir provokasyon ve komplo ortamında kongrede al gülüm ver gülüm bir yönetim seçilmiştir. Yönetime girmek istemeyenler  yönetime alınmış, oy vermek istemeyenlerin  oyları sayılmıştır. Alınan hiçbir kararda veya yapılan açıklamada yönetim  ve üyeler  ortak edilmeyerek, bireycilik öne çıkarılmış, bazı unsurların istek ve çıkarları dayatılarak örgüt ve birlik esasları çiğnenmiştir. Başkanın sahsında kişi ve aile çıkarları öne çıkarılarak topluluk dağıtılmış, ayrılıklar körüklenerek insanlarımız düşman edilmiş veya küstürülmüştür. Yönetim  faaliyetsiz, üyeler ilgisiz bırakılarak dernek tasfiye edilmeye bırakılmıştır.

Ortak düşüncemiz:

Bugün geldiğimiz nokta ortadadır. Üzülerek belirtmek zorundayız kardeşi kardeşe düşman eden, biz ve onlar anlayışını aramıza yerleştiren bir düşüncenin ve mantığın ortağı olmadık ve olmak istemiyoruz.

Kendi görevlerini yapmadıkları gibi, bu güne kadar herhangi olumlu bir girişimde bulunmayan, üyeler arasında ayırımcılık yapan, bunu devam ettiren, üyelerinin talep ve istekleriyle dalga geçecek kadar duyarsız, basiretsiz bir yönetim anlayışını kabul etmedik ve etmeyeceğiz.

Son kez toplu istifa dilekçelerimizi bizi temsilen sunmaya çalışan arkadaşlarımıza bir gün önce randevu veren, bir sonraki gün randevusuna tenezzül edip gelmeyen, emredici bir tavırla “toplu imza kabul etmiyorum sen imzanı bırak git”. Ya da “tek, tek elden vereceksiniz veya postayla göndereceksiniz” anlayışında olan bir dernek başkanının bu davranışlarının hepimize karşı yapılmış bir hakaret olarak görerek, kendisini bu davranışından dolayı kınıyoruz.

Düşüncelerimize, kültürümüze ve  toplum  yapımıza ters  düsen, bir-iki kişinin veya ailenin güdümünde olan, düşmanlığı körükleyen, küskünlüğü yaratan, kurum  yerine kişiyi  dayatan, modern toplum örgütü yerine kişi esaslı, feodal  bağları öne  çıkaran, demokratik ve sosyal dayanışma  yerine faşizan tavırlar sergileyen  bir yapının parçaları olmak istemiyoruz, olmayacağız.

Aşağıda imzaları olan üyeler olarak, istifalarımız ister kabul edilsin ister edilmesin, bu andan itibaren Tuzluca Mikail Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile hiçbir hukuki ve fiili bağımızın kalmadığını, anılan Derneğin hiçbir karar ve faaliyetinin ortağı olmadığımızı, bu yazının yayınlandığı andan itibaren Dernek üyeliğinden istifa ettiğimizi tüm Köylülerimize, Kamuoyuna ve ilgili Dernek Tüzel Kişiliğine bildiriyoruz.

Saygılarımızla.

Dernekten istifa edenler (Alfabetik sıra ile)
Ali AĞDEDE - Devrim AĞDEDE - Hasan AĞDEDE - İlhami AĞDEDE - Serdar AĞDEDE - Varan AĞDEDE - Muzaffer AKBABA – Ali ALP – Erdal ALP - Hüseyin ALP - İlhami ALP - Kenan ALP - Bülent ERDOĞAN - Doğan ERDOĞAN - Ercan ERDOĞAN - Hasan ERDOĞAN - Levent ERDOĞAN - Serdar ERDOĞAN - Umut ERDOĞAN - Hüseyin GÜLTEKİN - Yasin GÜLTEKİN - Erdal KARADAŞ (M. Şerif oğlu) - Erkan KARADAŞ - Erson KARADAŞ - M. Şerif KARADAŞ - Metin KARADAŞ - Mustafa KARADAŞ - Müslüm KARADAŞ - Necati KARADAŞ - Pervin KARADAŞ - Serdar KARADAŞ - Ali Kemal KARAGÖZ - Hakan KARAGÖZ - Hasan Tahsin KARAGÖZ - Şevket KARAGÖZ - Hüseyin KARLI - Selman KARLI - Ethem KARSLI - Mehmet ŞARİK - Musa ŞARİK - Engin YALÇIN - Arif YILDIZ  - Fehmi YILDIZ  - Mehmet YILDIZ - Zeynel YILMAZ - Fikret ZENGİN - Hasan ZENGİN - İsmail ZENGİN - Nihat ZENGİN - Sinan ZENGİN - Vedat ZENGİN - Baykal ZORLU - Çelebi ZORLU - Eren ZORLU - Hüseyin ZORLU (Ali oğlu) - Yekbun ZORLU - Yıldız ZORLU  - Yoldaş ZORLU (Toplam -58- Kişi)

Toplantıya Katılarak Dernekle İlişkilerini Sonlandıran Diğer Köylülerimiz
Yıldız AĞDEDE - Yılmaz AĞDEDE - Cenan ALP (Daha Önce İstifasını Bildiren Üye) – Yusuf ALP – Ali KARABULUT - Erdem KARAGÖZ (Cemal oğlu) – Filiz YALÇIN – Alkan YILDIZ – Maksut ZORLU (Daha Önce İstifasını Bildiren Üye)

(NOT : Bu yazı 11.12.2012 tarihinde yayınlanmak üzere www.tuzlucakoyu.com, www.mikailkoyu.com ve www.tuzlucakoyu.org.tr isimli web sitelerine aynı anda gönderilmiştir.)

 

 


Bu sayfa hakkındaki yorumlar:

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsim
E-mail
Mesajınız:
 
web stats